Voyen
                   Koreis

Administrátor těchto stránek:
Voyen Koreis


Napište mi zde
AUTOROVY
ČESKÉ STRÁNKY

 Můj bíbr - autobiografie 

AUTHOR'S
ENGLISH PAGESKABALA

 \

KABALA

 


 

JMÉNO BOŽÍ


Renesanční rytina představující
                Boha jak architekta

Renesanční rytina představující Boha jak architekta


ČÍSELNÉ HODNOTY HEBREJSKÝCH PÍSMEN


 
    Než se podíváme na to, co nám hebrejština může povědět o Bohu a jeho jméně, zrekapitulujeme si co už víme o heprejské abecedě a k jednotlivým písmenům si dosadíme jejich číselné hodnoty. Ne poprvé ani naposledy zdůrazním, jak důležité jsou tyto číselné hodnoty — bez nich by kabala prostě neexistovala. Neexistovali bychom nejspíš ani my...

    Klasická
hebrejština neznala čísla tak, jak se používají v češtině a ve většině ostatních jazyků. Jak jsem se už několikrát zmínil, každé z hebrejských písmen je zároveň i číslem. Toto se vztahuje na náboženské a zejména biblické texty; v moderní hebrejštině se už ale běžně používají arabské číslice, tak jak to děláme i my. Poté, kdy uvidíme jak nepraktické by to bylo trvat na starých zvycích, jistě rychle pochopíme proč tomu tak je. V klasické hebrejštině se totiž nedalo počítat ani do celé tisícovky, což v našich dobách řádící inflace by jistě ani zdaleka nestačilo.

    V abecedním pořádku, písmena od Alef až po Teth představují jednoduchá čísla od jedničky do devítky. JodTzade představují desítky, od deseti do devadesáti. Poslední čtyři písmena, Kuf, Reš, Šin, Tav, čísla od stovky do čtyř set. Tohle zřejmě kočovníkovi sčítajícímu svoje ovce či kupci počítajícímu mince stačilo, ale už tehdy zřejmě ne tak docela. V abecedě se totiž v jistém bodě objevilo dalších pět písmen, tzv. písmena finální či konečná, která vypadají trochu jinak než ta normální. Tvar konečných písmen mají Kaf, Mem, Nun, Pe a Tzade a dávají se na místo svých sourozenců pokud se nacházejí na konci slova. Mají v tomto pořádku hodnoty mezi 500 až 900. Jak vidíme, tisícovka už byl pojem neznámý, v zásadě se rovnající nekonečnu.


    Zde je přehledná tabulka obsahující všech 22 písmen a pět konečných písmen, spolu s jejich názvy a číselnými hodnotami. Pokud máte vážný zájem o kabalu, doporučím vám abyste si ji natiskli a občas se na ni podívali.

 

TABULKA PÍSMEN A ČÍSELNÝCH HODNOT

Písmeno

Česky

Hodnota


Písmeno

Česky

Hodnota


Alef

1


Lamed 30

Bet

2


Mem 40

Gimel

3


Nun
50

Dalet

4


Samech

60

He

5


Ajin

70


Vav

6


Pe 80

Zain

7


Cade

90


Chet

8Kuf

100


Tet

9Reš

200

Jod

10Šin

300

Kaf

20

Tav 400
Kaf konečné

500Mem kon.

600


Nun kon.

700Pe
kon.

800


Cade kon. 900


    Více než pět tisíckrát se v Bibli setkáváme s jménem Boha Izraele JHVH, které kabalisté nazývají Tetragrammaton, což značí totéž jako čtyřúhelník čilo jméno o čtyřech písmenech. Existují i jiná posvátná jména, na příklad ADNI (Adonaj), ANIH a AGLA, která také mají v hebrejštině čtyři písmena, je ale jen jediný Tetragrammaton. Ten se sestává z hlásek Jod, He, Vav, He, neboli J-H-V-H. Toto slovo se zásadně jen hláskuje, a nevyslovuje protože podle kabalistů je nevyslovitelné. Jakékoli pokusy o to vyslovit toto slovo se považují za svatokrádež. Rouhají se takto například členové jisté náboženské sekty, kteří se občas nezváni dostaví k vašim dveřím a to už když v okamžiku kdy vysloví jméno svého řádu …

    Podle kabalistické tradice, jediným člověkem, který znal přesnou výslovnost tohoto slova byl Nejvyšší kněz Chrámu (původně tabernaklu) a ten je užíval pouze při zvláštních příležitostech. Podle stejné tradice, člověk znalý správné výslovnosti tohoto slova vlastní také klíč k veškeré moudrosti. Toto slovo je ve skutečnosti šifrou, za níž se skrývají ta nejhlubší tajemství kabalistické doktríny.

    Paul Foster Case doporučuje v knize Introduction to the Study of the Tarot (Booksplendour 2008), aby čtenář nad pojmy spjatými s jednotlivými písmeny Tetragrammatonu meditoval.


  JOD

Ruka; stvoření, počin, exekutiva, realizace.

Pro křesťany stejně jako pro Peršany, Mexičany či Indy je to symbol boží.

Podle Zoharu je to nejvyšší božství, podle francouzského autora Eliphase Leviho je ztoto osobněné holí jíž vládne Mojžíš, podle jiného Francouze Papuse jde o aktivní princip veškeré existence.

Duch, Ruach, Prana či Pneuma, takto se v různých jazycích a kulturách nazývá životadárný dech; nejvnitřnější princip člověka, ego, jemuž Indové říkají puruša.


  HE

Okno; samotný tvar písmene He připomíná obydlí se střechou a otvorem-oknem po straně. Otvor/okno jednak povoluje přístup světla a vzduchu dovnitř domu, zároveň ale také umožňuje jeho obyvatelům pohled ven. V prvním případě jde o totéž jako pohyb z okraje kruhu směrem ke středu neboli involuci, v druhém případě je tomu naopak a jedná se tudíž o evoluci.

Písmeno He je podle kabalistů Matka a podle nich právě zde došlo ke Stvoření. Je to také znak prostřednictví, pasivního univerzálního principu, neexistence, neboli Prakriti neboli Pramáti, podle hinduistů.

  VAV

Hřebík či hák; upevnění, spojení, slepení, zavěšení, suspenze.

U Tetragrammatonu se jedná o ten vitální element, který navzájem spojuje Jod a He. Je to spojovací linka mezi esencí (Puruša) a substancí (Prakriti), tj. pohybem a silou. Podle Papuse písmeno Vav značí univerzální mocnost, pasivní-aktivní tvořivou sílu.


  HE

Druhé He v Tetragrammatonu představuje tu největší záhadu a je nanejvýše těžké se o něm rozepisovat, protože nám tu slova nestačí. Dá se nad ním spíše jen meditovat. Pokud chci o něm přece jen něco říci, potom snad to, že v Tetragrammatonu druhé He představuje tu druhou možnost, kterou mají obyvatelé domu. Předtím bylo dovnitř vpuštěno světlo a vzduch, což umožnilo jejich existenci. Nyní mají možnost pohlédnout ven, rozvíjet se. Je to znak evoluce, přechod od jednoho cyklu či roviny existence k dalšímu cyklu.

Papus hovoří o zrnku pšenice a o obilním klasu, který vzejde ze zrna. Konečné He značí Formu, která v sobě kombinuje esenci, substanci a aktivitu.

 

JMÉNO BOŽÍ

 


Nyní se můžeme podívat na následující tabulku, které by okultista se základním tréningem měl být schopen porozumět:


Jod

He

Vav

He konečné

Duch

Duše

Astrální tělo

Fyzické tělo

Prototyp

Tvorba

Tvar

Hmota

Oheň

Voda

Vzduch

Země

Lev

Orel

Člověk

Býk

Lev

Štír

Vodnář

Býk
KALKULACEJod je symbol aktivního principu veškeré existence vycházejícího z perfektní Jednoty. Na to poukazuje i jeho číselná hodnota, která je deset, 10 se ovšem skládá z jedničky a nuly, přičemž

1 + 0 = 1

He značí univerzální pasivní princip, protějšek aktivního Jodu, přičemž dokonce naznačuje pozvání ke spojení s Jodem (otvor v blízkosti vrcholu).

Vav představuje spojení písmen Jod a He. Jod má číselnou hodnotu 10, He 5.

Jod + He = 10 + 5 = 15

15 = 1 + 5 = 6

Šest je také číselná hodnota písmene Vav.

Čtvrté písmeno Tetragrammatonu, druhé He, je opět zárodkem Jodu, stejně jako je číslo čtyři potenciální jedničkou. Podle Pythagorejské numerologie (či také podle tzv. theosofické extenze okultní matematiky) zde máme tyto dvě rovnice:

4 = 1 + 2 + 3 + 4 = 10

10 = 1 + 0 = 1

Půjdeme o něco dále. Protože se v čísle čtyři takto skrývá potenciální jednička, můžeme  si toto číslo také představit jako počátek další číselné řady — 4, 5, 6 a 7. V této čtveřici, jakémsi druhotném Tetragrammatonu, je posledním číslem sedm, které tudíž odpovídá jeho druhému He. Mělo by tudíž rovněž v sobě mít zárodek Jodu, jedničky. Když se podíváme na celkovou hodnotu čísla sedm, tento zárodek zde skutečně objevíme:

7 = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 = 28

28 = 2 + 8 = 10 = 1 + 0 = 1

Takto nám vznikne třetí čtveřice — 7, 8, 9, 10, v níž desítka je tím čím byly předtím čtyřka či sedmička. Desítka samotná ovšem vede rovnou k jedničce, protože

1 + 0 = 1

Součet hodnot všech čísel obsažených v desítce neboli theosofická extenze, vede ale také k jedničce:

1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 = 55

55 = 5 + 5 = 10

10 = 1 + 0 = 1


Toto vše není ovšem exklusivním vlastnictvím kabaly — nachází se to také v učení Pythagorejců.
Pokud uspořádáme čtyři písmena JHVH po způsobu Pythagorejců do tvaru trojúhelníku (tzv. Pythagorejská tetraktis), vyjeví se nám  tímto 72 sil či aspektů Božího jména:


    J
=                 10
    H
J =             5+10 = 15
    VH
J =          6+5+10 = 21
    HVH
J =     5+6=5+10 = 26

10+15+21+26=72

Posvátné jméno Boží má tudíž číslenou hodnotu 72

Čtyři písmena Tetragrammatonu uspořádána následujícím způsobem navíc naznačují podobu člověka i jeho Stvořitele.©Voyen Koreis 2016 All rights reserved - Veškerá práva vyhrazena


Start of StatCounter Code for Default Guide