Kabala - česky

Voyen Koreis

Administrátor těchto stránek:
Voyen Koreis


Napište mi zdeKABALA


 

Autorovy stránky 

V češtině i angličtině

 Jak být Protinožcem?

O tom, jak se autor ocitl v Austrálii

Můj bíbr


Autobiografie Vojena Koreise  

Blavatská a theosofie


V češtině až doposud nejrozsáhleší biografie ruské kněžny, která, aniž by o tom věděla, stála u počátku hnutí New Age 

Poutníci v čase  

Fantasy fiction. Dva odvážlivci cestují světem tarotů

Kabala: e-kniha

Stáhněte si celou knihu v PDF

Paul Foster Case:
An Introduction to the Study of the Tarot


Při novém vydání této podle mého názoru nejlepší knihy na téma Tarotů, která původně vyšla ve 20-tých létech 20.století, jsem působil jako editor. Knihu lze objednat zde.

Zde je moje divadelní komedie na faustovské téma o ďáblovi, který je rozpolcenou osobností:
Mephisto & PhelesVítám vás na stránkách o kabale!

Jmenuji se Vojen Koreis. Tedy, tak jsem se jmenoval po asi první čtvrtstoletí svého života, který toho století nedávno už přesáhl sedm desetin.  Píši se teď už po mnoho let "Voyen" — to z ryzího altruismu, aby si anglicky mluvící lidé na mém jméně nelámali jazyk. Zdravím vás totiž z Brisbane, města s něco přes dva milióny obyvatelů, nacházejícího se na východním pobřeží Austrálie, kde žiji již od roku 1973. Základní údaje o mé maličkosti naleznete zde. Podrobnější vyprávění o tom, jak se vlastně stalo, že jsem se dostal z Anglie, kde jsem se narodil, do tehdejšího Československa, kde jsem vyrostl, odtud do Londýna  a nakonec sem do Austrálie (a ještě i mnohem, víc), se nachází
 zde.
Jak ale došlo k tomu, že jsem otvevřel tyto stránky? 

Před nějakým časem (v roce 2009) mi zde v Austrálii vyšla v angličtině kniha, s názvem The Kabbalah: A Timeless Philosophy of Life. Tedy Kabala: nadčasová filosofie života. Kniha vznikala nebo spíš pomalu klíčila po mnoho let, i když vlastní psaní mi nakonec trvalo jen necelých šest měsíců. Už brzy poté kdy jsem knihu dokončil jsem začal uvažovat, zdali bych neměl udělat také českou verzi. Někteří z mých českých přátel a známých mě v tomto povzbuzovali i podporovali. Řekl jsem si tedy; jsem sice už zvyklý psát většinou v angličtině, třeba bych to ale nějak dokázal zvládnout. O kabale se toho v dobách kdy jsem v Česku ještě trvale pobýval (to je už před nějakými čtyřiceti pěti lety) vědělo velice málo a psaného slova o ní bylo snad ještě méně. V dnešní době toho jistě bude existovat podstatně víc; většina seriózní kabalistické literatury ovšem byla a stále ještě je psána Hebrejci a pro Hebrejce, i když většinou ne v hebrejštině, nejčastěji v angličtině. To, že je kabala pevně svázána s židovským náboženstvím, si jistě myslí většina z těch, kteří o ní slyšeli. V tom mají ovšem jen částečnou pravdu. Hlavní a vlastně i jediná důležitá vazba, kterou kabala má, je na hebrejštinu, přesněji na hebrejskou abecedu. To vše ostatní je už rázu univerzálního. Proto si také myslím, že moje názory, jakožto nehebrejce, by mohly zajímat především ty, kteří se kabale z výše uvedených důvodů až doposud vyhýbali.

      Česká verze

Všechny kapitoly se mi podařilo přeložit v dubnu 2010. Šlo to dosti pomalu, protože ve skutečnosti se nejednalo o čistý překlad, ale vlastně o celou novou verzi, jak se nakonec ukázalo. Některé pasáže, na příklad ty v nichž anglickému čtenáři přibližuji českou realitu, jsem v české verzi vypustil. Nemá význam vykládat českému čtenáři to, co snad ví lépe než já. Naopak, přidal jsem části, které v původní verzi nebyly. Buď proto, že mi připadalo správné některé myšlenky dále rozvést nebo i proto, že mě něco nového právě napadlo.


Linky k jednotlivým stránkám/kapitolám — je jich 32, stejný počet jako tradičních mystických cest vedoucích k moudrosti — naleznete nahoře. 

Tato internetová verze je o mnoho barevnější než ta původní knižní. Na rozdíl od knihy, kde je člověk značně svázán tím, co lze vytisknout v rámci daného finančního rozpočtu, nabízí internet mnoho jiných možností. Na příklad, místo poměrně malých černo-bílých obrázků, které má knižní verze, zde mohu mít obrázky velké a barevné. Také jich mohu mít mnohem víc a mohu k nim přidávat i jiné, kdykoliv na nějaké přijdu. K některým menším mohu také přidat linky vedoucí k mnohem větším vyobrazením, kde se lze podívat i na detaily.


Od konce roku 2011 již existuje také plná česká knižní verze, kterou si lze stáhnout zdarma zde. 
Případně také na tomto místě.

Oživil jsem svoji knihu Bláznova cesta, kterou jsem napsal asi před patnácti lety a která vyšla tehdy v češtině v internetovém nakladatelství jako tzv. e-book. Tištěná verze v angličtině vyšla zde v Austrálii v roce 2007 pod názvem The Fools' Pilgrimage: A Fantasy on the Tarot Initiation a lze si ji objednat zde. Jedná se o symbolickou cestu tarotovými arkánami. Tarotové karty mají mnohé společné s kabalou, jak si také ještě ukážeme. 

Původní název jsem se rozhodl změnit na Poutníci v čase.
Kniha je nyní přístupná celá v české internetové verzi a lze si ji stáhnout zdarma v PDF 
zde.

Od prosince 2009 existuje již i tištěná verze této knihy, kterou si můžete zakoupit 
zde. Je v tzv. print-on-demand formátu, což znamená, že když si čtenář knihu objedná, objednávka jde okamžitě do tiskárny (obvykle té nejbližší  adrese objednávajícího), odkud vyjde hotová kniha, která je ihned nato zaslána na adresu kupujícího. Od objednání knihy až do doručení tedy uplynou většinou necelé dva týdny. Často i méně. Vím o případě jednoho krajana, který žije v Edmontonu v Kanadě. Kniha mu přišla poštou dva dny poté kdy byla objednána. Museli ji tisknout někde za rohem, jiné vysvětlení pro to nemám...
Zde je krátká synopse knihy:

Dva anonymní vedoucí pracovníci organizace vyššího evolučního řádu, o jejíž existenci lidstvo nemá potuchy a jejímž posláním je starat se o vývoj sluneční soustavy včetně Země, mají problém. Je jím chronický nedostatek kvalifikovaných pracovních sil. Rozhodnou se proto experimentovat. Na Zem vyšlou dva dobrovolníky (víc se jich nepřihlásilo), aby zde urychleně prošli kurzem, který si normálně vyžaduje několika inkarnací na naší planetě. Oni jej ale mají dokončit v průběhu jediného lidského života. Kurz se sestává z 22 arkán tarotů. V průběhu se oba protagonisté setkají s různými archetypálními postavami mytologickými a nadpřirozenými bytostmi, také se ocitnou se v neobvyklých situacích, s čímž vším se musí podle svého vypořádat. Jediný kvalifikační požadavek: úspěšný kandidát musí být bláznem!

Blavatská a theosofie

Je to moje nejposlednější kniha na esoterický námět.
Knihu jsem v lednu 2013 dopsal a její elektronickou verzi v PDF si můžete ZCELA ZDARMA stáhnout  ZDE. 

Kniha má 325 stránek a její internetová verze je přibližně 8MB. Tato kniha je zcela volně k distribuci. 

Když už jsem se (znovu) otřel o theosofii (teosofii, teozofii, atp.), otevřel jsem ještě jedny stránky na toto téma. Nacházejí se zde: http://www.blavatska.com

Kniha i internetové stránky mají skoro stejný text ─ avšak jedná se o až doposud nejpodrobnější životopis této pozoruhodné ruské dámy, jaký je momentálně v češtině k dispozici. K Blavatské totiž lze mj. vystopovat úplné začátky hnutí New Age, které otřáslo světem 20. století. Tohle si dnes už málokdo uvědomuje. Biografii Blavatské potom kombinuji se základy theosofického systému.
Ke křestu mé knihy o Blavatské došlo v den mých 70-tých narozenin na sv. Valentýna 2013.
 
Mým úplně nejposlednějším hříchem je autobiografie Můj bíbr, která nyní také už má své vlastní webové stránky. Ty m;6ete nal0zt zde.

Věren svému předsevzetí, že veškeré moje práce v češtině si budou moci čeští čtenáři stáhnout na internetu zdarma, je tam také linka k celé knize ve formátu PDF. Edgar Allan Poe: KRKAVEC - často nesprávně překládaný jako "Havran".
Nemám potuchy, kolikrát byla báseň E. A. Poea The Raven, kterou milovaly a milují tisíce, neřkuli milióny čtenářů, přeložena do češtiny. V roce 1990 vyšla kniha, která zahrnuje šestnáct českých překladů. Dá se předpokládat, že na některé se z různých důvodů tehdy nedostalo, navíc jich za čtvrt století, které uplynulo od jejího vydání, jistě dost přibylo. Odhaduji, že těch překladů musí dnes být aspoň třicet, možná o dost víc. Proč tedy jsem se rozhodl začlenit do takového zástupu a zatěžovat tuto zemskou sféru ještě dalším překladem?

Za prvé bych se rád aspoň pokusil napravit některé nepřesnosti, jichž se dopustili mnozí z předchozích překladatelů, ať už k tomu došlo z nedbalosti či nevědomosti. Už překlad samotného názvu je nepřesný ─ tam kde Poe žil se havrani dokonce ani nevyskytují, pouze krkavci.  Navíc, mezi krkavcem a havranem je dost podstatný rozdíl a to nejen ve váze (krkavec bývá až třikrát těžší). Zatímco ten první se dokáže naučit mluvit jako papoušek, z havrana kloudné slovo nedostanete!
Monumentální Poeovu báseň Krkavec jsem vždy viděl a vidím ji nadále, jako tu příslovečnou Mount Everest, horu, která je zde proto, aby byla zdolána. Je to prostě výzva!

Podrobnější, avšak zdaleka ne úplný seznam mých uveřejněných prací naleznete zde:
 https://cs.wikipedia.org/wiki/Vojen_Koreis 

©Vojen Koreis 2009 

 all rights reservedStart of StatCounter Code for Default Guide