Voyen KoreisI
Akt Stvoření

Cimcum

Vitální princip

Theosofie

Lidská mysl

Lilith

Vědění

Andělé

Genesis 2

Písmeno Jod

22 Písmen

Jméno Boží

Zohar

Abraham

Patriarchové

Malchut

Mystická kabala

Alef, Mem, Šin

KABALA

Vítám vás na stránkách o kabale!

    Jmenuji se Vojen Koreis. Tedy, tak jsem se jmenoval po asi první čtvrtstoletí svého života, který toho století nedávno už přesáhl sedm desetin.  Píši se teď už po mnoho let "Voyen" — to z ryzího altruismu, aby si anglicky mluvící lidé na mém jméně nelámali jazyk. Zdravím vás totiž z Brisbane, města s něco přes dva milióny obyvatelů, nacházejícího se na východním pobřeží Austrálie, kde žiji již od roku 1973. Základní údaje o mé maličkosti naleznete zde. Podrobnější vyprávění o tom, jak se vlastně stalo, že jsem se dostal z Anglie, kde jsem se narodil, do tehdejšího Československa, kde jsem vyrostl, odtud do Londýna  a nakonec sem do Austrálie (a ještě i mnohem, víc), se nachází zde.

    Jak ale došlo k tomu, že jsem otvevřel tyto stránky?
Před nějakým časem (v roce 2009) mi zde v Austrálii vyšla v angličtině kniha, s názvem The Kabbalah: A Timeless Philosophy of Life. Tedy Kabala: nadčasová filosofie života. Kniha vznikala nebo spíš pomalu klíčila po mnoho let, i když vlastní psaní mi nakonec trvalo jen necelých šest měsíců. Už brzy poté kdy jsem knihu dokončil jsem začal uvažovat, zdali bych neměl udělat také českou verzi. Někteří z mých českých přátel a známých mě v tomto povzbuzovali i podporovali. Řekl jsem si tedy; jsem sice už zvyklý psát většinou v angličtině, třeba bych to ale nějak dokázal zvládnout. O kabale se toho v dobách kdy jsem v Česku ještě trvale pobýval (to je už před nějakými čtyřiceti pěti lety) vědělo velice málo a psaného slova o ní bylo snad ještě méně. V dnešní době toho jistě bude existovat podstatně víc; většina seriózní kabalistické literatury ovšem byla a stále ještě je psána Hebrejci a pro Hebrejce, i když většinou ne v hebrejštině, nejčastěji v angličtině. To, že je kabala pevně svázána s židovským náboženstvím, si jistě myslí většina z těch, kteří o ní slyšeli. V tom mají ovšem jen částečnou pravdu. Hlavní a vlastně i jediná důležitá vazba, kterou kabala má, je na hebrejštinu, přesněji na hebrejskou abecedu. To vše ostatní je už rázu univerzálního. Proto si také myslím, že moje názory, jakožto nehebrejce, by mohly zajímat především ty, kteří se kabale z výše uvedených důvodů až doposud vyhýbali.

      Česká verze

Všechny kapitoly se mi podařilo přeložit v dubnu 2010. Šlo to dosti pomalu, protože ve skutečnosti se nejednalo o čistý překlad, ale vlastně o celou novou verzi, jak se nakonec ukázalo. Některé pasáže, na příklad ty v nichž anglickému čtenáři přibližuji českou realitu, jsem v české verzi vypustil. Nemá význam vykládat českému čtenáři to, co snad ví lépe než já. Naopak, přidal jsem části, které v původní verzi nebyly. Buď proto, že mi připadalo správné některé myšlenky dále rozvést nebo i proto, že mě něco nového právě napadlo.

Linky k jednotlivým stránkám/kapitolám — je jich 32, stejný počet jako tradičních mystických cest vedoucích k moudrosti — naleznete nahoře.

Tato internetová verze je o mnoho barevnější než ta původní knižní. Na rozdíl od knihy, kde je člověk značně svázán tím, co lze vytisknout v rámci daného finančního rozpočtu, nabízí internet mnoho jiných možností. Na příklad, místo poměrně malých černo-bílých obrázků, které má knižní verze, zde mohu mít obrázky velké a barevné. Také jich mohu mít mnohem víc a mohu k nim přidávat i jiné, kdykoliv na nějaké přijdu. K některým menším mohu také přidat linky vedoucí k mnohem větším vyobrazením, kde se lze podívat i na detaily.

Od konce roku 2011 již existuje také plná česká knižní verze, kterou si lze stáhnout zdarma zde.

 

CO JE KABALA 
Copyright Voyen Koreis 2000 - 2017.

All texts and artworks posted at this site are the property of their respective copyright owners.
Any works posted against the wishes of the copyright owner will be removed from the site by request.